MUDr. Marcel Gärtner, Ph.D. – vedoucí lékař
gynekolog a porodník, urogynekolog

MUDr.Marcel Gärtner

Životopis:


Studium:

1999 úspěšné ukončení studia medicíny JLF UK Martin - obor: všeobecné lékařství

2016 - úspěšné ukončení doktorského postgraduálního studia - Ph.D., Univerzita Palackého, Olomouc


Zaměstnání:

1999 - 2001 Gynekologicko - porodnické oddělení Nemocnice s poliklinikou Čadca, SR

2001 - 2003 Gynekologicko - porodnické oddělení Nemocnice Bílovec

2003 - 2019 Porodnicko - gynekologická klinika Fakultní nemocnice Ostrava

2019 – dosud Gynekologicko – porodnické oddělení Městské nemocnice Ostrava


Pozice :

lékař, zaměstnanec – Gynekologicko – porodnické oddělení Městské nemocnice Ostrava


Atestace:

2002 První stupeň specializace v oboru gynekologie a porodnictví

2006 Specializovaná způsobilost k samostatnému výkonu povolání lékaře v oboru

gynekologie a porodnictví

2010 Specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru urogynekologie


Členství v organizacích:

- člen České gynekologicko-porodnické společnosti (ČGPS)

- člen Sekce nemocničních gynekologů a porodníků ČGPS

- člen Urogynekologické společnosti (UGS)

- člen Mezinárodní společnosti pro kontinenci (ICS)

- člen Mezinárodní urogynekologické společnosti (IUGA)

- člen Evropské urogynekologické společnosti (EUGA)
MUDr. Zdenka Jalůvková – lékařka, gynekolog a porodník

MUDr.Zdenka Jalůvková

Životopis:


Studium:

2002 úspěšné ukončení studia medicíny LF UK Bratislava - obor: všeobecné lékařství


Zaměstnání:

2002 - dosud Porodnicko - gynekologická klinika Fakultní nemocnice Ostrava


Pozice:

lékařka Gynekologicko - porodnické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava


Atestace:

2005 První stupeň specializace v oboru gynekologie a porodnictví

2009 Specializovaná způsobilost k samostatnému výkonu povolání lékaře v oboru

gynekologie a porodnictví


Členství v organizacích:

- člen České gynekologicko - porodnické společnosti (ČGPS)

- člen Onkogynekologické sekce ČGPS

- člen Sekce nemocničních gynekologů a porodníků ČGPS===================================================================


Lucie Bártová - všeobecná zdravotní sestra

s.Lucie Bártová