Těhotenské poradny:


 • V průběhu těhotenství se provádí pravidelné kontroly. Intervaly kontrol jsou závislé od stáří těhotenství. Začínají stanovením těhotenství. Povinností je stanovit počet embryí a při mnohočetném těhotenství i počet placent. V průběhu těhotenství se provádí ultrazvukové vyšetření plodu (minimálně třikrát).


  Potřebná vyšetření v rámci prenatální diagnostiky (skríningová vyšetření k zjištění vrozených vývojových vad plodu) zajišťujeme na akreditovaných pracovištích jak nemocničního, tak ambulantního typu. Tato vyšetření provádějí pouze certifikovaní a pravidelně auditování lékaři. Při nekomplikovaném těhotenství předáváme rodičku do vybrané porodnice v 40. týdnu gravidity.


Podrobný ultrazvukový screening ve II.trimestru je nově zpoplatněn.


 • Vážené budoucí maminky, rodičky.

  V průběhu péče o fyziologicky (nekomplikovaně) těhotnou ženu je podle doporučeného postupu „Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství“ České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) doporučeno provádění ultrazvukových vyšetření.

  První ultrazvukové vyšetření těhotné ženy se má provádět do 14. týdne gravidity a má zhodnotit počet a vitalitu plodu, změřit velikost plodu a stanovit předpokládané datum porodu.
  Další důležité ultrazvukové vyšetření těhotné ženy se provádí v 20. – 22. týdnu gravidity.
  Třetí a poslední ultrazvuk se v průběhu těhotenství provádí v 30. – 32. týdnu gravidity.
  Každé jedno z výše uvedených ultrazvukových vyšetření je hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění a hradí je Vaše zdravotní pojišťovna.

  Mezi základní „pilíře“ kvalitní péče o těhotnou ženu patří ultrazvukové vyšetření ve II. trimestru (20. – 22. týden gravidity). Toto vyšetření je schopno zachytit naprostou většinu vrozených vývojových vad plodu. Na některých pracovištích je jeho součástí tzv. FECHO – fetální echokardiografie, neboli vyšetření srdce plodu. Jedná se tak o nejkomplikovanější ultrazvukové vyšetření Vašeho miminka, které Vám můžeme nabídnout.

  Podle již zmiňovaného doporučeného postupu ČGPS je potřeba ve II. trimestru provést ultrazvukové vyšetření těhotné ženy. Náplň tohoto vyšetření je společností definována a zdravotní pojišťovnou hrazena v následujícím rozsahu: zhodnocení počtu plodu, zhodnocení vitality plodu, změření biometrie – měření parametrů BPD, HC, AC, FL, stanovení morfologie plodu (není definovaný rozsah), stanovení umístění placenty a množství plodové vody. V tomto rozsahu se jedná o základní ultrazvukové vyšetření, které ani zdaleka nedosahuje kvality a rozsahu PODROBNÉHO ULTRAZVUKOVÉHO SCREENINGU, který provádí CERTIFIKOVANÝ a ERUDOVANÝ lékař.

  PODROBNÝ ULTRAZVUKOVÝ SCREENING i přes svůj nesporný přínos NENÍ hrazen z veřejného zdravotního pojištění a pro Vaší zdravotní pojišťovnu v zásadě „neexistuje“.

  Vzhledem k nákladům, které souvisejí se špičkovým přístrojovým vybavením na pracovištích, kde se podrobný ultrazvukový screening provádí, neochotě zdravotních pojišťoven proplácet toto náročné vyšetření a neochotě lékařů provádět vyšetření ZDARMA je ultrazvukové vyšetření ve II. trimestru v rozsahu podrobného ultrazvukového screeningu hrazeno přímo pacientkou.

  Vážené budoucí maminky, rodičky. V případě, že se rozhodnete pro své budoucí dítě a úspěšný výsledek těhotenství udělat co nejvíce, pomůžeme Vám zajistit Podrobný ultrazvukový screening ve II. trimestru na erudovaném pracovišti certifikovaným a pravidelně auditovaným lékařem. Cena vyšetření je závislá na ceníku jednotlivých zdravotnických zařízení a pohybuje se v rozsahu 700 – 1200 Kč za vyšetření.